Pilates

Cvičenie metódou Pilates

Cvičenie Pilates je vhodné pre všetkých, nakoľko je možné prispôsobiť program individuálnym potrebám klienta, jeho veku, fyzickej zdatnosti a s prihliadnutím na možné zranenia v minulosti. V našom štúdiu dbáme na kvalitu cvičenia a dodržiavanie princípov Pilates. Vďaka tomu Vám Pilates môže priniesť žiadané výsledky ako napr. spevnenie a zlepšenie držania tela, prevencia a odstránenie bolesti chrbta, ramien a krku, či ako post-fyzioterapia po absolvovaní rehabilitačných programov, vďaka ktorej sa môžete efektívne vrátiť k športovým alebo k obľúbeným každodenným aktivitám.

Ponúkame Vám cvičenie metódou Pilates v Bratislave s individuálnym prístupom so skúsenou inštruktorkou III.stupňa, certifikovanou v zahraničí na Balanced Body University, USA. Pilates môžete u nás cvičiť individuálne alebo v malých skupinách so zameraním na precíznosť a správne precvičenie pohybov. Pilates je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, jednotlivé cvičebné plány Vám vypracujeme individuálne podľa Vašich potrieb a kondície.

Vyskúšajte si aj cvičenie s využitím Pilates strojov ako sú Pilates Reformer, Chair, Trapeze a iné, individuálne alebo v malých skupinách (2-3 osoby). Taktiež ponúkame aj špecializovaný Pilates určený športovcom, napr. hráčom golfu, tenisu, plavcom, bežcom, futbalistom, hokejistom a atlétom. V rámci tohto Pilatesu sa vieme zamerať na korekciu nesprávnych pohybových stereotypov, na odstránenie svalových disbalancií a na celkové zlepšenie výkonu pomocou precvičovania potrebných svalových skupín.

Naučte sa s nami vnímať svoje telo a používať jednoduché spôsoby, ako zlepšiť držanie tela a kontrolovať svoje pohyby. Cez dýchanie a uvedomenie tela nám Pilates pomôže implementovať malé zmeny do každodenného fungovania a tým zlepšiť kvalitu našich pohybových stereotypov. Malými krôčikmi tak postupne dokážeme zlepšiť aj celkový pocit z nášho tela, predísť bolestiam a nepohode.

Zmena nastáva cez pohyb a pohyb lieči. Zdravie je nielen normálnym stavom a je našou povinnosťou ho nielen dosiahnuť, ale ho aj udržiavať“ Joseph Pilates.

Ak sa chcete niečo spýtať alebo si zarezervovať termín, prosím využite kontaktný formulár alebo nám zavolajte na 0904 898 717.

 • Cvičenie metódou Pilates v Bratislave s individuálnym prístupom so skúsenou inštruktorkou III.stupňa, certifikovanou v zahraničí na Balanced Body University, USA.
 • Ponúkame skupinové a individuálne hodiny na podložke zamerané na precíznosť a kvalitu pohybu.
 • Vyskúšajte si cvičenie s využitím Pilates strojov ako sú Pilates Reformer, Chair, Trapeze a iné.
 • Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých ako pravidelné cvičenie a prevencia proti bolestiam chrbta apod.
 • Pilates pre tehotné a postnatálne programy pre mamičky.
 • Vhodné ako post-fyzioterapia po absolvovaní rehabilitačných programov.
 • Pilates pre mužov zameraný na zvýšenie flexibility, zlepšenie postúry a stability.
 • Špecializovaný Pilates – pre hráčov golfu, tenisu, plavcov, bežcov, futbalistov, hokejistov, atlétov.
 • Hodiny v slovenskom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.

Pilates a jeho princípy

Cvičebná metóda Pilates je pomenovaná podľa Josepha Pilatesa, nemeckého boxera, gymnastu, zápasníka, body buildera a pioniera rozvoja fyzickej kultúry, ktorý v USA vyvinul novú metodológiu cvičenia začiatkom 20. storočia. Inšpirovaný ideálom antického Grécka a jeho harmóniou rozvoja tela, ducha a mysle, študoval anatómiu, jogu, zenovú meditáciu a vyvinul tento unikátny systém cvičení, ktorý sám nazval “kontrológiou” a ktorý sa neskôr dostal do povedomia ako cvičenie Pilates. Jednotlivé cviky vyvinul tak, aby pomáhali zlepšovať postúru (držanie tela), koordináciu, rovnováhu a silu, ako aj zvýšovali efektívnosť dýchania a zlepšovali funkčnosť vnútorných orgánov. Pôvodne vyvinutý systém cvičení na podložke bol neskôr autorom tejto metódy rozšírený o cvičenia na strojoch (apparatus), ktoré sám vymyslel. Každý z týchto strojov má svoj repertoár cvikov a síce u nás sú tieto stroje takmer neznáme, vo svete sú pomerne rozšírené. Najpoužívanejším je apparatus nazývaný Pilates Reformer. Ďalšími strojmi používanými v tradičnej metóde Pilates sú Cadillac a Trapeze Table, Wunda Chair, Ladder Barrel, Spine Corrector a malý Barrel.

Kontrolovaný pohyb

Známy aj ako “kontrológia” vychádza z myšlienky, že svalová práca sa často vykonáva proti gravitácii, či napätiu strún stroja. Kľúčom je preto pomalý kontrolovaný pohyb a nie vysoká záťaž a veľký počet opakovaní. Tým sa zabezpečí správne prevedenie pohybu.

Koncentrácia

Sústredením sa na správne vykonanie pohybu a zapojenie žiadaných svalov, zvyšujeme prepojenie mysli a tela, čo umožňuje lepšie prevedenie cvičenia. Pomalším pohybom dosiahneme lepšiu precíznosť cviku a tým predídeme prípadným zraneniam.

Zameranie na stred tela

Pilates cvičenie je vykonávané zo stredu tela, tzv. Powerhouse-u, ktorý tvoria brušné svaly, dolné chrbtové svaly, vnútorné stehná a svaly zadku. Zapojením hlbokých vrstiev jednotlivých svalových skupín sa stred tela stáva silnejším a tým aj stabilnejším, zlepšuje sa postúra a končatiny sa môžu pohybovať s väčšou ľahkosťou.

Dýchanie

Dýchanie skoordinované s pohybom napomáha lepšej kontrole a aktivácii jednotlivých svalov. Joseph Pilates vypozoroval, že zvýšenie množstva prijatého kyslíku a cirkulácia okysličenej krvi detoxikuje, povzbudzuje a vyživuje každú časť tela a tým zlepšuje vitalitu a celkové zdravie organizmu.

Presnosť

Presnosť vykonania pohybu je nevyhnutná k tomu, aby sme pocítili účinky cvičenia touto metódou. Zameraním sa na precíznosť cvičenia zlepšujeme postúru a predchádzame zraneniam. Získané pohybové stereotypy sa stávajú prirodzenými, ktoré potom môžeme aplikovať na každodenné situácie, prípadne ostatné športové aktivity, ako i v každodenném živote.

Plynulosť

Každý pohyb by mal byť ladný a elegantný. Plynulosť dosiahneme vhodnými prechodmi medzi cvikmi a ich prepojením, ako aj koordináciou pohybu končatín.

Garuda studioGaruda studioGaruda studio

Joga

Joga pre každého

Slovo joga znamena “spojiť sa” alebo “zjednotiť” vo význame zjednotenia nášho vyššieho ja s univerzálnym bytím.Techniky jogy staré niekoľko tisícročí napomáhajú cítiť sa celistvými tým, že zjednocujú fyzické, mentálne a spirituálne stránky človeka: asány – cvičenia na fyzickej úrovni, dýchacie techniky, meditácia a relaxácia na mentálnej a spirituálnej úrovni.

Joga je cestou k oslobodeniu tela a mysle, oddanie sa svojmu ja. Dovoľte nám sprevádzať Vás v našom štúdiu na tejto ceste a ponúknuť Vám naše znalosti a skúsenosti. Cvičenie jogy je pre Vás prospešné nielen ako pravidelné cvičenie, či terapia a prevencia proti bolesti chrbta, ale aj na odbúranie stresu alebo ako kondičné cvičenie.

Pripojte sa k nám a vychutnajte si pohyby rešpektujúce integritu vášho tela. Kultivujte flexibilitu, silu a rovnováhu. Zahĺbte sa do svojho ja, otvorte sa zážitku a zázraku života.

Ak sa chcete niečo spýtať alebo si zarezervovať termín, prosím využite kontaktný formulár alebo nám zavolajte na 0904 898 717.

 • Cvičenie jogy v Bratislave pod vedením skúsenej inštruktorky a držitelky medzinárodne platného diplomu RYT200 Yoga Alliance.
 • Skupinové a individuálne cvičenie v štýle Iyengar – s jogovými pomôckami a s dôrazom na správne prevedenie jogových asán.
 • Súčasťou cvičenia je meditácia, prevedenie asán, dychové cvičenia a relaxácia.
 • Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.
 • Ponúkame jogu pre dospelých, restoratívnu jogu i jogu zrelého veku a pre seniorov.
 • Hodiny v slovenskom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.

Pomôcky a Joga

Pomôcky

Využívanie pomôcok ako popruhy, deky, bolstre, drevené či penové bloky, vrecká s pieskom, skladacie stoličky, atď. podľa BKS Iyengara dovolí cvičenie asán správnym spôsobom i ľuďom s obmedzenou fyzickou kondíciou, začiatočníkom, či ľuďom so špecifickými potrebami. Takto postupne nadobudnú silu, sebavedomie a flexibilitu bez toho, aby si ublížili. Zohľadnením jedinečnosti každého tela táto technika napomáha i pri rôznych poruchách pohybového ústrojenstva, bolestiach chrbta, ako aj umožňuje pohyb pri poúrazových stavoch, mierni bolesti. pomáha riešit ich príčiny a nie iba symptómy.

Joga pre regeneráciu a anti-stress

Restoratívna joga alebo joga pre obnovu a regeneráciu je vlastne aktívnou relaxáciou. Použitím jogových pomôcok striedame stimuláciu a relaxáciu tela tak, aby sme ho smerovali smerom k rovnováhe a pomohli naštartovať samoliečiace mechanizmy organizmu. Niektoré polohy pomáhajú celému telu, iné sú špeciálne zamerané na jednotlivé orgány ako pľúca, srdce a pod. Fyziologická odpoveď tela na tieto asány podporuje zdravie a redukuje následky stresu.

Pravidelným cvičením nás joga učí lepšiemu uvedomeniu nášho fyzického aj psychického stavu, čo zvyšuje naše schopnosti vyrovnať sa s každodennými stresovými situáciami a uvidieť naše reakcie s odstupom. Po hodine restoratívnej jogy sa myseľ stane pokojnou a pasívnou.

Joga pre stredný a zrelý vek

Vek nie je prekážkou v cvičení. Stimulovaním a udržiavaním fyzického, mentálneho a psychického zdravia joga pomáha v strednom a zrelom veku byť stále aktívnymi, vitálnymi a výkonnými a zároveň poskytnúť prevenciu voči možným zraneniam vyplývajúcim so zmenami telesných štruktúr spojených s vekom. V tejto vekovej skupine sa sústreďujeme na zvýšenie sily, agílnosti, rovnováhy, zvládanie stresu, pokojnej mysle, zdravie obehového systému, srdca a mozgu a na prípadné zmiernenie a odstránenie zdravotných potiaží.

Joga pre športovcov

Veľa profesionálnych atlétov trpí syndrómom preťaženia. Športovci, ktorí vykonávajú opakovane tie isté pohyby častokrát majú stiahnuté a preťažené svaly, ktoré sú potom náchylné na natiahnutie, natrhnutie a naopak nepoužívané svaly sa progresívne oslabujú.

Joga cvičí telo i myseľ a pomáha športovcom byť agilnejšími, silnejšími a sústredenejšími. Včlenením jogy do tréningovej rutiny im dáva rovnováhu, silu a flexibilitu. Zároveň pôsobí ako prevencia proti zraneniam.

Garuda studioGaruda studioGaruda studioGaruda studio

Prevencia

Zdravie je naším najväčším bohatstvom. Keď už sa však stane, že naše telo sa z rôznych príčin dostalo z rovnováhy a tým došlo k problému na fyzickej úrovni, riešime problém návštevou u lekára, prípadne u fyzioterapeuta. Po absolvovaní bežnej fyzioterapie sa cítime lepšie a uľaví sa nám od bolestí a prípadných blokád. Potom nasleduje návrat do bežného života a my sa vrátime k pôvodnému spôsobu života, prípadne nie sme si celkom istí, ako sa máte správne hýbať. Aby sme predišli návratu k rovnakým pohybovým stereotypom, ktoré viedli k nerovnováhe, ponúkame Vám:

 

 • Individuálne cvičebné programy ako sekundárnu fyzioterapiu, prispôsobené na mieru Vášmu telu, prípadne problému, ktorý riešila prvoplánová fyzioterapia. Tieto programy sa zameriavajú na bezpečné a postupné zvýšenie sily, s cieľom postupne sa zaradiť do bežnej úrovne fitnessu.
 • Naučíme Vás sa vnímať svoje vlastné telo tak, aby ste sa po absolvovaní fyzioterapie dokázali začleniť do prípadného cvičenia v skupinách, ale aj rozlíšiť, ktoré cviky v skupinách vynechať a ponúkneme Vám ich alternatívy.
 • Pri pooperačných stavoch a po absolvovanej fyzioterapii ponúkame programy na mieru, so zameraním sa na posilnenie hlbokých i stabilizačných vrstiev svalov a tým aj zosilnenie potrebných svalových skupín oslabených nútenou nečinnosťou ako aj uvoľnenie a mobilizáciu stuhnutých vrstiev fascií a tým zvýšenie mobility, celkovej stability a flexibility.

Fitness

Ponúkame Vám poradenstvo v oblasti cvičenia fitness využitím poznatkov z rôznych oblastí získané absolvovaním programu osobného trénera Trénerskej školy P. Stacha, majstra Európy v Prahe, ako aj skúseností z oblasti jogy, ajurvédy, pilatesu, garudy, fasciálneho fitnessu, fasciálnych meridiánov a iných.

 

 • Po absolvovaní posturálnej analýzy a jej vyhodnotení Vám odporučíme, na ktoré časti tela, svalové partie a konkrétne svaly sa zamerať pri cvičební Vašich fitness programov, aby nedochádzalo k nerovnomernému a nesprávnemu rozvoju pohybových rutín.
 • Je možná aj analýza konkrétnych cvikov, ktoré sú už súčasťou Vášho cvičebného plánu, teda akým spôsobom ich vykonávate, prípadné odporúčania a korekcie na odstránenie nesprávnych pohybových návykov a kompenzácií. Správnym prevedením cvikov predchádzame zraneniam a kompenzáciám tela a tým umožníme väčšiu výkonnosť.
 • V prípade existujúcich bolestí, ktoré sú dôsledkom nesprávneho cvičenia, Vám odporučíme série cvičení pre uvoľnenie prípadných blokád napríklad v oblasti krku, ramena, chrbta ako aj pre naštartovanie samoliečiacich procesov organizmu a tým umožnenie návratu k bežným cvičebným programom.

Môže Vás zaujímať